Aflossingsvrije hypotheek Annuiteitenhypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Levenhypotheek Lineaire hypotheek Spaarhypotheek
Ga naar de hoofdpagina
Wat is een bankspaarhypotheek?  Rente bankspaarhypotheek  Hypotheek en belasting  Voordelen en nadelen  Wat is banksparen?  Laatste hypotheeknieuws

Bankspaarhypotheek en de belasting

Op het moment dat u een hypotheek afsluit, moet u goed kijken naar de verschillende belastingen (fiscaliteiten). Op deze pagina vindt u de belangrijkste fiscale aspecten rond een (bankspaar)hypotheek.

Hypotheekrenteaftrek

In Nederland wordt het eigen woning bezit door de overheid gestimuleerd door huizenbezitters de mogelijkheid te bieden om de betaalde hypotheekrente af te trekken bij de belastingaangifte. Dit wordt de hypotheekrenteaftrek genoemd. In het kort houdt deze regeling in dat u de betaalde hypotheekrente - op het moment dat u de hypotheek (heeft) gebruikt voor de aankoop of verbetering van uw eigen woning - fiscaal af mag trekken bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting (box 1). Afhankelijk van uw inkomen en hypotheek, kan dit een enorm belastingvoordeel opleveren.

De bankspaarhypotheek is alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een bankspaarhypotheek op die woning hebben. Alleen zij mogen deze bestaande bankspaarhypotheek nog oversluiten of omzetten zonder daarbij hun hypotheekrenteaftrek te verliezen. Ook de Spaarrekening Eigen Woning (SEW) is alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) bij de hypotheek hebben of deze uiterlijk 1 april 2013 alsnog afgesloten hebben.

Voor uitgebreide informatie over de hypotheekrenteaftrek, klik hier.

Extra belastingvoordeel bij banksparen

In Nederland wordt belasting geheven over vermogen. Dat wil zeggen dat u normaal gesproken over uw spaargeld en beleggingstegoeden belasting moet betalen. Dit gebeurt in box 3. Op het moment dat uw totale vermogen in box 3 boven de vrijstelling uitkomt (in 2015 is dat 21.330 Euro per persoon), dient u over het meerdere 1,2% belasting per jaar te betalen.

Zoals beschreven op de pagina wat is een bankspaarhypotheek bouwt u bij een bankspaarhypotheek ook vermogen op. Voor dit vermogen geldt dankzij de wet Banksparen echter een uitzondering. Over het vermogen dat opgebouwd wordt binnen een bankspaarhypotheek geldt dat de belastingdienst geen vermogensrendementsheffing doorberekend. Op het moment dat u kiest voor banksparen, wordt de geblokkeerde bankspaarrekening door de belastingdienst niet in box 3 belast maar in box 1 geplaatst. U betaalt gedurende de looptijd van de hypotheek geen vermogensrendementsheffing wat een voordeel kan opleveren van 1,2% per jaar.

Voorwaarden bankspaarhypotheek

Om bovenbeschreven belastingvoordeel te krijgen, dient er echter wel voldaan te worden aan een aantal fiscale regels. De voorwaarden om voor het belastingvoordeel van banksparen in aanmerking te komen, hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.
 • de bankspaarrekening moet worden afgesloten door de eigenaar van de woning. De woning moet het hoofdverblijf van de rekeninghouder zijn;
 • de rekeninghouder moet een eigen woning schuld hebben;
 • de bankspaarrekening moet lopen bij een bank of beleggingsinstelling die hiervoor bevoegd is volgens de Wet op het financieel toezicht;
 • de bankspaarrekening dient geblokkeerd te zijn en de blokkade mag alleen opgeheven worden als het saldo gebruikt wordt ter aflossing van de hypotheek;
 • de bankspaarrekening moet minimaal 15 jaar lopen;
  • bij een looptijd tussen de 15 en 20 jaar geldt een belastingvrije uitkering van 36.300 euro (2015, dit bedrag wordt jaarlijks aangepast). Bij een inlegperiode van 20 jaar of meer, geldt een vrijstelling van 161.500 euro (2015, dit bedrag wordt jaarlijks aangepast). De genoemde vrijstellingen gelden niet per product maar per persoon. Iedere belastingplichtigde kan dus in zijn leven maximaal 161.500 euro belastingvrij ontvangen.
  • bij overlijden wordt de rekening gedeblokkeerd. De vrijstelling is in dit geval ook van toepassing, ook al is er nog niet voldaan aan de bovenvermelde looptijd;
 • de inleg op de bankspaarrekening moet voldoen aan de zogenaamde bandbreedte eis;
  • de bandbreedte eis houdt in dat de hoogste inleg nooit meer mag bedragen dan 10 maal de laagste inleg. Het is niet toegestaan om tijdens de looptijd tijdelijk te stoppen met inleggen;
 • de uitkering vanaf de bankspaarrekening kan nooit hoger zijn dan het af te lossen hypotheekbedrag;
 • de rekeninghouder(s) moet(en) zelf een eigen woning hebben met een hypotheek (eigenwoningschuld). Deze eigen woning moet vóór 1 januari 2013 gekocht zijn en vervolgens eigendom van de rekeninghouder(s) geworden zijn;
 • Vanaf 1 april 2013 is het niet meer mogelijk nieuwe SEW-bankspaarrekeningen of BEW-beleggingsrekeningen te openen. De BEW-beleggingsrekening of SEW-bankspaarrekening moet vóór deze datum aangegaan zijn;
Op het moment dat niet aan alle regels wordt voldaan, verhuist de spaarrekening of beleggingsrekening automatisch van box 1 naar box 3.

Bijleenregeling

De bijleenregeling is alleen van toepassing als u van een bestaande koopwoning gaat verhuizen naar een nieuwe koopwoning. In het kort houdt de bijleenregeling in dat u wordt geacht de overwaarde die vrijkomt bij verkoop van uw woning als eigen geld in te brengen in uw nieuwe koopwoning. Doet u dit niet, dan heeft u over het bedrag ter grootte van de overwaarde geen renteaftrekmogelijkheid. De bijleenregeling is per 1 januari 2004 ingegaan.

Bankspaarhypotheek sparen
periode nhg 60% 80% 100%
1 jaar 3,29% 3,51% 3,56% 3,91%
5 jaar 3,91% 4,19% 4,31% 4,45%
10 jaar 4,16% 4,24% 4,36% 4,51%
15 jaar 4,27% 4,42% 4,51% 4,59%
20 jaar 4,30% 4,46% 4,52% 4,66%
rente per: 03-10-2022
overzicht van alle rentestanden
Meer websites over banksparen:
Banksparen.com, alles over banksparen
HomeFinance.nl, rentes banksparen